Trimgruppa

Trimgruppa

Aktivitetar 2018/2019

Terrengløp: På Høneneset kl. 18.00. Torsdag 22.8, 7 gonger (ikkje i haustferien). Siste løp 3.10. Ein må delta 4 gonger for å få premie. Startkontingent kr. 50,-

Vaksne vert oppmoda om å stille!

Knøttetrening: Sinnes skule, torsdagar til og med 6. desember. 0 år til skulealder. Kl. 17.00-18.00.

Innetrening: Sinnes skule. Tek til tysdag etter haustferien med siste innetrening 10.12.

1.-4. kl. 17.00-18.00
5.-10. kl. 18.00-19.00

Dametrimmen: Sinnes skule, torsdagar. Kl. 18.30-20.

Fotball for vaksne: Sinnes skule, måndagar kl. 20. Aldersgrense: ferdig med ungdomsskule.

Innebandy: Sinnes skule, torsdagar kl. 20. Aldersgrense: ferdig med ungdomsskule.

Sykkeløp: 14. mai. Start på skulen kl. 18.00. Startkontingent kr. 50,-