Invitasjon

Invitasjon

INVITASJON LANDSDELSMEISTERSKAP (LM) REGION SØR

Normaldistanse Laurdag 10. februar 2024 og

Sprintrenn Sundag 11. februar 2024

Stad:                         Sirdal skiarena, Klattane 138, Tjørhom

Start laurdag:           kl: 13:00

Innskyting:               kl: 11:15-12:45

Start sundag:          kl: 12:00

Innskyting:              kl: 10:45-11:45

                                   Visitasjon ved skive 1 for aldersklasser 17år+ etter innskyting

Lagleiarmøte             Fredag 9. februar kl 21.00 på Teams for både dagar. Lenke kjem på nettsida til Sirdal skilag

                                   Link: Sirdal skilag – ANNO 1939

Rennleiar:                Espen Eikemo

Standplassjef:         Andrè Karoliussen

Teknisk delegert:    NSSF:  Morten Hage tlf 95128363

                                   ARRSK :  kommer på lagledermøtet

Påmelding:              Påmelding via EQ timing innan måndag 05.02. kl.23:59

Klassar:                    G/J 10 år ny, stor blink med støtte

                                   G/J 11-12 år ny, stor blink med støtte

                                   G/J 13-14 år ny, stor blink uten støtte

                                   G/J 11-12 år, liten blink med støtte

                                   G/J 13-16 år

                                   M/K 17-19 år

                                   M/K 20-22 år

                                   M/K senior

                                   Klassar kan verte slegne saman

                                   Årsklassen din er 2024 minus ditt fødselsår

Spørsmål:               Espen Eikemo tlf 479 33 197 eller e-post frolandbygg@gmail.com

Startlisens:              Utøvarar som er fylt 13 år må betala lisens for å delta.

                                   Klubbane har ansvar for at utøvarane har lisens

Startkontigent:        G/J 10 år og  yngre: kr 110 G/J 11-16 kr. 140 Junior kr. 160 Senior kr. 210

                                   Etteranmelding mot dobbel startkontigent

Etteranmelding:      Siste frist for etteranmelding er torsdag 08. feb kl.18.00.

                                   Kun via web

Premiering:             I henhold til NSSF sitt regelverk

Emit brikker:            Alle må ha eigne brikker eller leige av arrangør til kr 50

Sikkerheit:                Me minner om våpenlovens krav om at ingen under 16 år kan                              frakta våpen og/eller ammunisjon til og fra konkurransearena,                             og må ha ansvarleg person til dette.

Servering:                 Det vil bli kiosksal i klubbhuset

Fotgrafering:            Bilder på sosiale media av utøvere:

Arrangør gjer merksam på at det kan leggjast ut bilete av utøvarar frå konkurransane.

Kvar enkelt klubb har ansvar for å kartleggja og gje melding til arrangør om utøvarar som ikkje ønske biletedeling.

Løypelengder:          Standard løypelengder begge dager.

Normaldistanse uten strafferunde, men med tilleggstid

på laurdag.

Sprintdistanse med strafferundar på sundag. Skisse over løypelengdar vert å finne på stadion

Alle klubbene blir bedne om å ta ansvar for at eigne løparar følgjer FHI og NSSF sine retningslinjer.

Kvar klubb stiller med 1 person til framlegging av våpen/standplass.

Navn ønskes opplyst på lagledermøte fredag kveld fra hver klubb

Parkering: 50,- kr kontant eller Vipps nr: 132970

Tips til overnatting: https://sirdalsferie.no/opplevelser/overnatting

                                    Airbnb | Ferieboliger, hytter, hus nær stranden med mer

Me ønskjer alle velkomne!

Helsing Sirdal Skilag Skiskyting