Browsed by
Tag: Fjelljeger

Fjelljegerresultat 2023

Fjelljegerresultat 2023

Nok eit år er til endes, nok ein sesong med Fjelljeger er bak oss, og meg kan sjå attende på mang eit flott augneblink frå omstreif i heiene her i dalstroka innafor. Per Magne har oppsummert, og me kan no presentera resultatlista for året. Takk til alle som har delteke i år!